Prilog poznavanju crkve sv. Ivana Krstitelja u Kloštar IvanićuReport as inadecuate
Prilog poznavanju crkve sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.49 No.1 December 2006. -

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću sagradena je početkom 16. stoljeća i pripada propovjedničkom tipu franjevačkih crkava. U stručnoj literaturi crkva je do sada bila poznata po karakteristikama svoje kasnogotičke faze i baroknoj opremi, posebice oltarima i oltarnim slikama. Ovim se prilogom ukratko iznosi povijesni pregled građevinskog i umjetničkog razvoja crkve na temelju dosadašnjih spoznaja i novih podataka prikupljenih u arhivskim i konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima, s naglaskom na barokno oblikovanje glavnog pročelja.

franjevačka crkva; kasna gotika; barok; zidni oslik na pročelju; Kloštar IvanićAuthor: Krasanka Majer - ; Hrvatski restauratorski zavod

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents