Kamici iz Lećevice, Korušaca, Ubala, Prgometa i LabinaReport as inadecuate
Kamici iz Lećevice, Korušaca, Ubala, Prgometa i Labina - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.49 No.1 December 2006. -

U radu su prikazani rezultati obilazaka srednjovjekovnih nekropola u Lećevici, Korušcima, Ublima, Prgometu i Labinu. Opisani su i analizirani ornamentirani nadgrobni spomenici, a od motiva najčešći su astralni, vjerski i staleško-imovni. Osobitu pozornost zaslužuju astraIni motivi koji nam na izravan način govore o astrognoziji pučanstva, ali i o ukorijenjenosti starih običaja i vjerovanja.

nadgrobni spomenici; Zagora; srednji vijek; astrognozijaAuthor: Krešimir Kužić - ; Samostalni istraživač

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents