Ikonografska interpretacija sarkofaga s kabirima iz Arheološkog muzeja u SplituReport as inadecuate
Ikonografska interpretacija sarkofaga s kabirima iz Arheološkog muzeja u Splitu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.49 No.1 December 2006. -

Rad je pokušaj interpretacije prikaza na jednom nedovršenom kasnoantičkom sarkofagu iz Arheološkog muzeja u Splitu. Cilj je rada definirati ikonografiju kulta kabira i valorizirati prikaz na splitskome sarkofagu kao prvi dosada pouzdano identificirani prikaz mističnih božanstava — demona u Hrvatskoj. U radu se ovaj pojedinačni predmet sa svojim prikazima pokušava maksimalno kontekstualizirati prema povijesno-mitološkoj osnovi na kojoj je nastao.

umjetnost kasne antike; kult kabira; ikonografijaAuthor: Tin Turković - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents