Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i HercegovineReport as inadecuate
Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.50 No.3 September 2016. -

Uvod: Cilj svakog zaposlenika jest raditi u zdravom radnom okolišu. Stomatologija je stresno zanimanje, a razloga za nezadovoljstvo je mnogo. Željelo se kod stomatologa u FBiH-u ustanoviti prediktore

nezadovoljstva poslom. Materijali i postupci: U istraživanju su sudjelovala 134 stomatologa izabrana nasumičnim postupkom iz Registra stomatološke komore FBiH-a. Svi su ispunili demografski upitnik i ljestvicu zadovoljstva poslom JSS. Rezultati: Porastom učestalosti utjecaja posla na kvalitetu života te sve češćim razmišljanjem o napuštanju posla, smanjuje se zadovoljstvo poslom. Opći stomatolozi znatno su zadovoljniji od specijalista. Značajni prediktori zadovoljstva poslom su radni status, tip prakse i zapošljavanje asistenta. Poslom su zadovoljniji opći stomatolozi koji rade u privatnoj praksi sa zaposlenim asistentom. Zaključak: Značajni prediktori zadovoljstva poslom su radni status, tip prakse i zapošljavanje asistenta. Najzadovoljniji su opći stomatolozi zaposleni u privatnoj praksi koji imaju dentalnog asistenta.

stomatolozi; radno okruženje; osobno zadovoljstvo; Bosna i HercegovinaAuthor: Edin Muhić - ; Privatna stomatološka ordinacija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Darije Plančak - ; Zavod za parodontologiju Sto

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents