STAVOVI PREMA GRADSKIM VARIJETETIMA HRVATSKOGA JEZIKAReport as inadecuate
STAVOVI PREMA GRADSKIM VARIJETETIMA HRVATSKOGA JEZIKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Govor, Vol.29 No.2 September 2012. -

Temeljni interes sociolingvističkih i sociofonetskih istraživanja jest istraživanje stavova prema različitim varijetetima u jeziku, utvrđivanje povezanosti fonetsko-fonoloških karakteristika govora i procjene društvene poželjnosti te prestižnosti određenoga varijeteta. Cilj ovoga rada bio je istražiti kakvi su stavovi prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika i provjeriti jesu li se i kako ti stavovi mijenjali tijekom godina. Istraživali su se stavovi prema govoru 11 najvećih hrvatskih gradova koji predstavljaju urbana središta svih hrvatskih dijalekata. Pokazalo se kako su govornici procijenjeni kao neregionalni ujedno bili ocijenjeni i kao osobe najvišeg stupnja naobrazbe, najvišeg društvenog statusa i intelektualnog zanimanja. Među gradovima najpoželjnijim se procijenio govor Zagreba, a najmanje poželjnim za javnu uporabu govor Dubrovnika. Najvažnijom se pokazala povezanost stupnja naobrazbe i regionalnosti govora. Obrazovani govornici iz gotovo svih gradova podjednako bili su manje regionalni, a njihov se govor procijenio društveno poželjnijim i primjerenijim za javnu uporabu.

sociolingvistika; govorni varijeteti; stavovi; regionalnost govoraAuthor: Gabrijela Kišiček - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents