Vizualna retorika Istraživanja retorike u 21. stoljećuReport as inadecuate
Vizualna retorika Istraživanja retorike u 21. stoljeću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Govor, Vol.30 No.2 September 2013. -

Rad daje pregled relevantnih radova koji se krajem 20. i početkom 21. stoljeća bave pitanjem vizualne argumentacije, odnosno vizualne retorike. Teoretičari argumentacije i retoričari ne slažu se u otpunosti oko mogućnosti postojanja vizualne argumentacije te važnosti vizualnoga u procesu uvjeravanja. Sve je veći broj autora koji smatraju kako se slikamafotografijama, crtežima, karikaturama, plakatima

. može argumentirati određena tvrdnja i kako se rekonstrukcijom vizualnoga ta argumentacija može evaluirati. S druge strane, postoje i autori koji upravo zbog potrebe verbalne rekonstrukcije vizualnoga ističu kako vizualna argumentacija ne postoji. Moguće je, smatraju, vizualnim elementima priznati doprinos persuazivnoj snazi diskursa, ali nikako ih se ne može smatrati argumentima. Rasprava o tome još uvijek traje i nema konačnih zaključaka. Međutim, ono s čime se svi slažu jest da je vrlo važno posvetiti više pozornosti vizualnim elementima u retorici, odnosno njihovoj važnosti u uvjeravanju i argumentaciji.

argumentacija; uvjeravanje; retorika; slikeAuthor: Gabrijela Kišiček - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents