PRILOG ČITANJU DELLA BELLINIH ZNAKOVA ZA AKCENTEReport as inadecuate
PRILOG ČITANJU DELLA BELLINIH ZNAKOVA ZA AKCENTE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.19 November 1990. -

U radu se prezentira sistem odčitavanja sadržaja akcenatskog znakovlja u rječniku »Dizionario italiano, latino, illirico« Ardelia Della Belle iz 1728. godine. Brojem i vrstom prozodijskih jedinica te njihovom distribucijom definira se fiksirani akcenatski sistem, a određuje se i njegov evolutivni stadij. Priloženo je dvadesetak Della Bellinih primjera radi ilustracije metode rada i ovjeravanja zaključakaAuthor: Iva Lukežić - ; Pedagoški fakultet, Rijeka

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents