DELLA BELLA KAO ZAČETNIK MODERNE KONCEPCIJE RJEČNIČKOG ČLANKA U NAŠOJ LEKSIKOGRAFIJIReport as inadecuate
DELLA BELLA KAO ZAČETNIK MODERNE KONCEPCIJE RJEČNIČKOG ČLANKA U NAŠOJ LEKSIKOGRAFIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.19 November 1990. -

Autor posmatra nekoliko elemenata strukturiranja rječničkog članka u Della Bellinom rječniku i zaključuje da je u mnogim segmentima obrade, prije svega formi odrednica i obradi homonimije i polisemlje, ovaj naš leksikograf bio začetnik strujanja koja su vodila modernoj obradiAuthor: Danko Šipka - ; Filozofski fakultet, Sarajevo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents