Poticanje glazbom i njezinim elementima - Child, kindergarten, family, Vol.15 No.56 June 2009.Report as inadecuate
Poticanje glazbom i njezinim elementima - Child, kindergarten, family, Vol.15 No.56 June 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Child, kindergarten, family, Vol.15 No.56 June 2009. -

Autorica polazi od postavke da glazbena terapija djeci s teškoćama u razvoju omogućuje prihvaćanje kroz igru, stvarajući zvuk uz pomoć glazbala i glasa, i time pobuđujući kreativnost u svrhu skladnog

razvoja emocionalnih i kognitivnih sposobnosti. Ovaj je članak poticaj za osmišljavanje novih rehabilitacijskih postupaka, kako bi djeca s teškoćama što lakše upoznala svijet koji ih okružuje.

Dijete; Vrtić; Obitelj; Glazba; PoticajAuthor: Valerija Majsec Vrbanić - ; DV -Montessori-, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents