Geneza i eksploatacija šljunka i pijeska na području ŠodericeReport as inadecuate
Geneza i eksploatacija šljunka i pijeska na području Šoderice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.15 No.29 June 2016. -

Bogati sedimenti šljunka i pijeska u nizini Drave, pa tako i u Podravini oko Šoderice, nastali su fluvijalnom erozijom na prijelazu iz pleistocena u holocen. Ponegdje su naslage debele i više od 200 metara, a dubina slojeva zavisi i o recentnim tektonskim gibanjima. Geomorfološki se krajolik područja Šoderice stalno oblikuje tijekom holocena, a pogotovo meandriranjem Drave. U članku je još prikazana procjena zaliha šljunka i pijeska, zatim temeljito povijesno-ekološki pregled eksploatacije šljunka i pijeska od 1868. do danas, te ekološke prilike i turistička valorizacija jezera Šoderica.

šljunak; pijesak; Šoderica; holocena ravan; geološka geneza; eksploatacija; ekološko stanje; rijeka DravaAuthor: Dragutin Feletar - ; Koprivnica

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents