Geografski položaj i prometna povezanost jezera »Šoderica«Report as inadecuate
Geografski položaj i prometna povezanost jezera »Šoderica« - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.15 No.29 June 2016. -

Rad analizira prometno-geografski položaj jezera »Šoderica« odnosno glavne elemente koji determiniraju položaj poput rijeke Drave, željezničke pruge, blizinu gravitacijskih zona regionalnih i subreginalnih centara, te blizinu mađarske granice. S obzirom na kontaktni položaj Hrvatske i Mađarske, područje Šoderice karakterizira u makrogeografskom smislu povoljan tranzitni položaj koje ovom području daje željeznička pruga Rijeka-Zagreb-Koprivnica-Drnje-Botovo-Zakany-Budimpešta. Tzv. izmješteni križišni položaj Šoderica teorijski koristi preko regionalne županijske ceste koja povezuje Međimurje preko Đelekovca i Torčeca s Drnjem i nastavlja se preko Sigeca i Hlebina do Novigrada Podravskog gdje se spaja na podravsku magistralu. U radu je analizirana prometna infrastruktura općina na području jezera Šoderice kao i intenzitet prometa na 3 brojačka mjesta područja Šoderice povremenih i neprekinutih, uz naglasak da Podravina nužno treba što hitniju izgradnju brzih cesta u longitudinalnom i transverzalnom smjeru kako bi se bolje povezala s ostatkom Hrvatske. Uz prometnu problematiku vezani su i demografski utezi razvoju, te brojni ekološki problemi tzv. prometna ekološka ostavština s kojima je teško ostvariva turistička revalorizacija jezera.

jezero »Šoderica«; prometna povezanost; Drava; cestovni promet; Podravska brza cestaAuthor: Petar Feletar - orcid.org-0000-0002-3517-9851 ; Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents