Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezikaReport as inadecuate
Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U radu se ističu temeljne postavke povijesne ili dijakronijske dijalektologije te njezina ishodišta i dometi u tradicionalnoj devetnaestostoljetnoj kroatističkoj i slavističkoj filologiji. Navode se izvori za takva istraživanja, a posebna se pozornost posvećuje relevantnosti hrvatskoglagoljskih tekstova kao izvora, razlozima zbog kojih se ona počela propitkivati te posljedicama negiranja njihove relevantnosti. Prikazuju se sintetska postignuća u hrvatskoj povijesnoj dijalektologiji i upućuje na perspektive u budućim istraživanjima.

hrvatski jezik; povijesna dijalektologija; filologija; paleoslavistikaAuthor: Sanja Zubčić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents