Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićniReport as inadecuate
Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićni - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Polazeći od pretpostavke da su granice nacionalne filologije određene poznavanjem njezina korpusa, u radu se na primjeru drame Govor božićni pokazuje u kojoj je zapravo mjeri dopreporodna hrvatska književnost istražena i dostupna. Riječ je o prikazanju u kojem je obrađena tema poklonstva mudraca za koju se inače tvrdi da je izostala iz hrvatske ranonovovjekovne drame božićne tematike, izuzme li se prikazanje koje su u veljači 1615. izvele redovnice ženskoga benediktinskog samostana Svetoga Spasa u Šibeniku, čiji se tekst međutim nije sačuvao. Govor božićni potvrđuje da crkveni teatar - prigodan i vezan za blagdane - nije ugasnuo, neovisno o izmjenama poetikâ i promjenama u žanrovskom sustavu, pa i unatoč zabranama da se sakralni prostor koristi kao pozornica.

hrvatska drama; Govor božićni; poklonstvo mudracaAuthor: Milovan Tatarin - orcid.org-0000-0001-7327-4158 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents