GLASOVNE I TAKTILNE KOMUNIKACIJE IZMEĐU KRMAČA I PRASADI NA DAN DVADESETI NAKON PRASENJAReport as inadecuate
GLASOVNE I TAKTILNE KOMUNIKACIJE IZMEĐU KRMAČA I PRASADI NA DAN DVADESETI NAKON PRASENJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.3 June 1996. -

lstraživanje je obavljeno videosnimanjem odabranih krmača i prasadi različitog pasminskog sastava, starosne dobi i broja prasenja u dva različita objekta s obzirom na vrstu poda tijekom dvadesetog dana nakon prasenja, a cilj je bio istražiti glasovno-taktilnu komunikaciju između krmača i prasadi. Krmače s prasadi podijeljene su u dvije grupe po 5 životinja. Svaka je krmača snimana neprekidno 6 sati. Za vrijeme video snimanja kontrolirani su i mikroklimatski uvjeti. Dobiveni rezultati stratistički su obrađeni i uspoređeni pomoću t-testa. Značajna statistička razlika PAuthor: Boris Krsnik - ; Veterinary Faculty, University of Zagreb, Zagreb, Croatia Željko Pavičić - ; Veterinary Faculty, University o

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents