STRATEGIJA HlBRIDIZACIJE U SVINJOGOJSTVU U ČEŠKOJ REPUBLICIReport as inadecuate
STRATEGIJA HlBRIDIZACIJE U SVINJOGOJSTVU U ČEŠKOJ REPUBLICI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.2 April 1996. -

Uzgajatelji i proizvođači svinja u svim naprednim zemljama s visokim stupnjem uzgoja životinja trebaju objektivne infomacije o kvaliteti tovljenih svinja iz raznih programa hibridizacije. Osim testiranja na farmi ove bi informacije trebalo provjeriti u pojedinim uvjetiina okoliša, uzgoja, prehrane i preciznijom ocjenom klaoničke vrijednosti testiranih životinja. U te se svrhe obično upotebljava stanica za testiranje koja ima odgovarajuće mogućnosti i vlastitu klaonicu i laboratorije. U našim uvjetima ti su zahtjevi testiranja ugrađeni u amandman Češkog državnog standarda br. 46 6164 - i u metodičko implementiranje propisa sa stupanjem na snagu 1.1. 1995. Ocjenjene karakteristike sadrže sljedeća svojstva: a srednji dnevni prirast u težini od rođenja poroda i za vrijeme testiranja u g. b Potrošnja krmne smjese GENT i metabolizirana energija na 1 kg povećanja žive vage u kg, c korigirana dužina polovica u cm, d površina musculus longissimus dorsi u cm², e udio glavnih mesnih dijelova u polovicama u % - vrat, rame, but % MMP, f udio mesa buta svinjskih polovica u %, g debljina leđne slanine iza posljednjeg rebra svježe polovice u cm, h srednja debljina leđne slanine u cm, ch kvaliteta mesa na osnovi promijenjene vrijednosti pH ili ostalih ishaživčkih fizičkih i kemijskih vrijednosti, i klasifikacija prema sistemu EUROP udio krtog mesa u %, Rezultati testiranja tovljenih hibrida svinja pojedinih programa hibridizacije objavljuju se svake godine kao nacionalni pregled.Author: J. Ivánek - ; State Breeding Enterprise Prague,Czech Republic M. Pour - ; Czech University of Agriculture Prague, Czech Republic

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents