Navodnjavanje u povrćarstvu na otvorenomReport as inadecuate
Navodnjavanje u povrćarstvu na otvorenom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.31 No.3 June 2008. -

Za uspješnu proizvodnju povrćarskih kultura moraju se osigurati vegetacijski faktori: voda, hranjive tvari, toplina, svjetlost i zrak. Bez ovih faktora ne samo da se ne može ostvariti planirana proizvodnja, već bez bilo kojeg od njih biljka ne može živjeti. Dakle, i voda je jedan od faktora koji uvjetuju život biljke pa je bez vode nemoguć njen uzgoj.

Zašto je voda tako značajna za biljku nije teško objasniti. Ona je ne samo sastavni dio građe biljke, već i nosilac mnogih fizioloških procesa tijekom vegetacije: regulira režim ishrane biljke, otapa hranjive tvari tla i preko korjenovih dlačica unosi ih u biljku, regulira toplinski režim biljke i tla, posreduje u procesu fotosinteze, regulira fizikalne, kemijske i biološke procese u tlu. Razlikujemo razne metode i rokove navodnjavanja, a u ovom radu pobliže ćemo opisati mogućnosti navodnjavanja u povrćarstvu na otvorenom.

voda; fiziološki procesi; navodnjavanjeAuthor: Valerija Pokos Nemec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents