Neiskorištena raznolikost krumpira, krumpir obojenog mesa i važnost antioksidansa u krumpiruReport as inadecuate
Neiskorištena raznolikost krumpira, krumpir obojenog mesa i važnost antioksidansa u krumpiru - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.31 No.3 June 2008. -

Na iznenađenje mnogih, antioksidansi su obilno sadržani i u krumpiru obojenog mesa mekote. Općenito uzevši, u krumpiru kao antioksidansi djeluju različiti bioflavonoidi koji meso mekotu krumpira boje crveno, ljubičasto, plavo. Gomolji obojenog mesa izvorne su divlje forme u pradomovini krumpira i domaće stanovništvo troši ih od pamtivijeka do danas. Nažalost uglavnom se uzgajaju sorte žutog i rjeđe krem-bijelog i bijelog mesa, a vrlo su rijetke sorte obojenog mesa čije prehrambene vrijednosti moderni svijet postaje tek danas svjestan. Za žutu boju mesa mekote gomolja krumpira odgovorni su karoteni, ali ne alfa i beta karoten koji su provitamini A oni se nalaze u mrkvi i u tikvama kojima također daju žutu boju. Krumpir krem boje mesa ima ga manje, a krumpir bijeloga mesa neznatno. Kako u nas prevladavaju sorte žutog mesa, jedenjem krumpira unosimo i zdravstveno poželjan karoten. Otuda je krumpir plavo, ljubičasto ili crveno obojenog mesa nutricionistički daleko vredniji i kulinarski interesantniji. Krumpirom obojenog mesa možemo obogatiti našu gastronomsku ponudu, a onima koji polažu više pažnje na -zdravu prehranu- dati priliku da i jedenjem jela od krumpira obogate unos antioksidansa.

antioksidansi; krumpir obojenog mesa; nutricionizamAuthor: Ivan Butorac - ; H.Z.P.C. d.o.o.

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents