SOJINA I DECELULOZIRANA SUNCOKRETOVA SAČMA KAO IZVOR PROTEINA ZA BROJLEREReport as inadecuate
SOJINA I DECELULOZIRANA SUNCOKRETOVA SAČMA KAO IZVOR PROTEINA ZA BROJLERE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.45 No.11-12 January 1992. -

U redu su testirane tri starter smjesee za brojlere:

1. Smjesa kukuruz - sojina sačma, bez amino-kiselinskog suplementa; 2 smjesa kukuruz-sojina sačma + DL-metionin; smjesa kukuruz- decelulozirana suncokretova sačma + L- lizin HCl. Na osnovu rezultata istraživanja autori zaključuju:

1. Smjesa kukuruz - sojina sačma + DL - metionin u odnosu na

bazičnu smjesu kukuruz - sojina sačma, bez -suplementa uvjetovala je veći prirast pilića za 6% p < 0,05, a efikasniju konverziju hrane za5,1% tablica 3.

2. Smjesa kukuruz - decelulozirana suncokretova sačma + L- lizin

HCI u odnosu na bazičnu smjesu kukuruz - sojina sačma, bez suplementa, uvjetovala je veći prirast pilića za 8,8% p < 0,05;, i efikasniju konverziju hrane za 7% tablica 3.;

3. Nekonvencijalna smjesa kukuruz - decelulozirana suncokretova

sačma + L- lizin HCl ispoljila je skoro isti biološki efekt kao idealna

smjesa kukuruz - sojina sačma + DL - metionin.

4. Na osnovu iznijetih činjenica nameće se potreba za povećanjem

proizvodnje decelulozirane suncokretove sačme njeno oplemenjivanje

sa L- lizinom HCl i usmjeravanje za ishranu životinja.Author: Nebojša Tomašević - ; DP- Institut za poljoprivredu i veterinu-, Zrenjanin, Srbija Ilija Delić - ; Tehnološki fakultet, Novi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents