Određivanje strukture fluorescentnog produkta alkalne hidrolize pralidoksimaReport as inadecuate
Određivanje strukture fluorescentnog produkta alkalne hidrolize pralidoksima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.30 No.4 March 1980. -

Izoliran je fluorescentni produkt alkalne hidrolize pralidoksima, Ispitana su i određena njegova fizikalna i fizikalno-kemijska svojstva talište, Rf vrijednosti kromatografijom na tankom sloju, spektri fluorescencije, uv, ir, 1H nmr i spektar masa te uspoređena sa svojstvima 1-metil-2-pirodina. Na osnovi provedenih ispitivanja utvrđeno je da fluorescentni produkt alkalne hidrolize pralidoksima ima strukturu 2-cijano-1-metil-4-piridona.Author: G. Špoljarić - ; Farmaceutska-biokemijski fakultet, Zagreb Z. Lozanović - ; Tehnička vojna akademija kopnene vojske, Zagreb R

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents