Augustov hram od ranokršćanske crkve do muzejaReport as inadecuate
Augustov hram od ranokršćanske crkve do muzeja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.45 No.45 November 2015. -

Uz detaljnu analizu i kritičko preispitivanje dosadašnjih

spoznaja o sekundarnoj namjeni Augustovog hrama u Puli kroz

stoljeća, kao i uz prezentiranje dosad neobjavljenih dokumenata,

prati se društvena, namjenska i arhitektonska preobrazba

hrama od ranokršćanske crkve preko stambene zgrade, gradskog

fontika pa lapidarija do muzeja. Pritom se ispravljaju pojedina

dosadašnja opažanja ili povijesna tumačenja. Sredinom 18.

stoljeća pulski antički spomenici postaju nezaobilazan predmet

interesa mnogih proučavatelja antike: arhitekata, arheologa

i slikara. Samim time su nezaobilazno povijesno vrelo za

proučavanje Augustovog hrama - osim pisanih - i likovni

povijesni izvori.

Augustov hram; Pula; ranokršćanska crkva; fontik; lapidarij; muzej; likovni povijesni izvoriAuthor: Andrej Bader - ; Centar 50 52203 Medulin

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents