Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne TarsatikeReport as inadecuate
Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.45 No.45 November 2015. -

U radu se predstavlja nova arheološka karta antičke i

ranosrednjovjekovne Tarsatike, rezultat projekta -Arheološka

karta Tarsatike- iz 2013. godine. U kratkom pregledu

dosadašnjih istraživanja autori donose starije primjere karata

Rijeke s ucrtanim arheološkim nalazima te rezultate istraživanja

i interpretacije istraživača vezane uz urbanizam Tarsatike.

Zaključno su iznesena razmatranja i smjernice vezane uz

pitanja i probleme tarsatičkog rastera i urbanizacije.

Tarsatika; arheološka karta; antika; rani srednji vijek; topografija; urbanizamAuthor: Palma Karković Takalić - ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, Rijeka Petra Pre

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents