Prilog poznavanju sastava i građe as. Carici-Centaureetum rupestris Ht. 1931 u pretplaninskom pojasu BiokovaReport as inadecuate
Prilog poznavanju sastava i građe as. Carici-Centaureetum rupestris Ht. 1931 u pretplaninskom pojasu Biokova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta Botanica Croatica, Vol.49 No.1 December 1990. -

U radu je izvršena floristička analiza sastava i građe as. Carici-Centaureetum rupestris iz pretplaninskog pojasa Biokova, te istaknuto značenje as. Carici-Centaureetum rupestris za razumijevanje fitogeografskih odnosa primorskog lanca jugoistočnih Dinarida.

asocijacija Carici-Centaureetum rupestris; floristička analiza; Biokovo; jugoistočni DinaridiAuthor: Ivo Trinajstić - ; Hrvatska Zinka Pavletić - ; Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents