Umjetna inteligencija i kompatibilizam: mogućnost postanka slobodnog uma u determiniranom tijeluReport as inadecuate
Umjetna inteligencija i kompatibilizam: mogućnost postanka slobodnog uma u determiniranom tijelu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

Ovaj rad istražuje mogućnost davanja kompatibilističkog argumenta iz aspekta umjetne inteligencije. Ključna pretpostavka našeg rada jest da je umjetna inteligencija načelno moguća i da se realizira na računalnim arhitekturama u bitnome nalik današnjim. Uz taj je uvjet moguće dati definiciju slobode koja je pomirljiva s determiniranim izračunom, uz pomoć načelne nedokučivosti inteligentnog procesa. Ovo se temeljem funkcionalizma može translatirati u filozofiju ljudskog uma. Pitanje je li moguće naš argument adaptirati za drugačije teorije filozofije uma ostavljamo otvorenim.

umjetna inteligencija; nedeterminizam; funkcionalizam; kompatibilizam; razlikovanje um–tijelo; slobodan izborAuthor: Sandro Skansi - ; Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents