Emergencija mentalnog-racionalnog i potiskivanje-marginaliziranje tjelesnogReport as inadecuate
Emergencija mentalnog-racionalnog i potiskivanje-marginaliziranje tjelesnog - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.3 December 2015. -

U radu se pažnja usmjerava na emergenciju mentalnog-racionalnog mišljenja razine svijesti, i to u filogenetskom kontekstu, što ga je velikim dijelom karakterizira devijacija koja se očituje potiskivanjem i marginaliziranjem tjelesnog. Naime, upravo emergencija onog mentalnog-racionalnog predstavlja početak navedene devijacije mitskim diskursom prikazivane i slavljene kao pobjeda Heroja nad Velikom Majkom, odnosno potiskivanja i marginaliziranja sveg onog što se uz tjelesno povezivalo ili povezuje: seksualno, žensko, nesvjesno, priroda itd. Naposljetku, polazište je rada da je kroz dekonstruiranje dihotomije um–tijelo potrebno osvijestiti temeljnost tjelesnog te ga samim time, umjesto navedenog potiskivanja i disociranja što obilježava znatan dio povijesti Okcidenta, zdravo transcendirati i integrirati što je karakteristično za integralno mišljenje, odnosno razinu svijesti.

aksijalno doba; mentalno-racionalno mišljenje; potiskivanje-marginaliziranje tjelesnog; dekonstrukcijaAuthor: Vanja Borš - ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents