Prikazi i ocjene - Folia onomastica Croatica, No.2 May 1993.Report as inadecuate
Prikazi i ocjene - Folia onomastica Croatica, No.2 May 1993. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.2 May 1993. -

Osobno ime kao sociolingvistički znak Anđela Frančić

Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku Anđela

Frančić

Talijanska toponomastika Dunja Brozović-Rončević

Rječnik talijanske toponimije Dunja Brozović-Rončević

Istarska imenska sastavnica unutar rimskog imenskog sustava Liljana Šarić

Zemljovidi hrvatske povijesti Petar Šimunović

Starohrvatski Solin Petar Šimunović

France Bezlaj — in memoriam Petar ŠimunovićAuthor: Anđela Frančić - Dunja Brozović-Rončević - Ljiljana Šarić - Petar Šimunović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents