Utjecaj onečišćenja zraka u području s tvornicom cementa na ventilacijsku funkciju pluća školske djeceReport as inadecuate
Utjecaj onečišćenja zraka u području s tvornicom cementa na ventilacijsku funkciju pluća školske djece - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.33 No.4 June 1983. -

U tri skupine dječaka i djevojčica jedne osnovne škole koji žive u tri područja na različitim udaljenostima od izvora onečišćenja zraka tvornica cementa ispitana je ventilacijska funkcija pluća. Ispitivanje je provedeno u dva navrata tokom ožujka 1980. i 1981. godine na istoj djeci. Izmjereni su forsirani ekspiratorni volumeni u 0,75 sekundi i u prvoj sekundi. Ovaj potonji je izražen u postotku od normalnih vrijednosti. Paralelno s mjerenjem ventilacijske funkcije izmjerene su i koncentracije lebdećih čestica i sulfata u zraku u položaju ispitane osnovne škole. Rezultati su pokazali da su srednje vrijednosti ispitanih forsiranih ekspiratornih volumena bile povezane sa stupnjem onečišćenja atmosfere lebdećim česticama i sulfatima.Author: O. Hrustić - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska M. Gentilizza - ; Institut za medicinska i

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents