Međimurska prezimena motivirana zanimanjemReport as inadecuate
Međimurska prezimena motivirana zanimanjem - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.2 May 1993. -

U radu se analiziraju prezimena motivirana zanimanjem koja su zabilježena 1948. godine u Međimurju. Uočava se raznojezični apelativni supstrat u prezimenskoj osnovi, osvrće se na etiologiju i tvorbu te se na temelju dobivenih rezultata iščitavaju karakteristike tog dijela međimurskog antroponimikona.Author: Anđela Frančić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents