DRUŠTVENA STRUKTURA I KULTURNI IDENTITET ZAGREBAČKE PUBLIKE IZMEĐU 1834. I 1860. GODINEReport as inadecuate
DRUŠTVENA STRUKTURA I KULTURNI IDENTITET ZAGREBAČKE PUBLIKE IZMEĐU 1834. I 1860. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Hvar City Theatre Days, Vol.42 No.1 May 2016. -

Ovaj znanstveni rad proučava i analizira društvene, socijalne i ideološke transformacije zagrebačke kazališne publike između 1834. i 1860. godine. U središtu interesa je pritom suodnos kazališta na njemačkom i na hrvatskom jeziku s naglaskom na procesima kulturnih asimilacija i razmjena s jedne, ali i sistematično provođene politike kulturne diferencijacije i isključivanja svega kulturno ili ideološki neprihvatljivog, nepodobnog, ‛opasnog’ s druge strane. Rad istražuje proces buđenja nacionalne svijesti koji je u Zagrebu otpočeo u 1830-im godinama te imao za cilj postizanje kulturne, nacionalne i jezične neovisnosti o njemačkom jeziku, kulturi i nacijama s njemačkog govornog područja. Od posebnog je interesa pritom konstitutivni period profesionalnog kazališta na hrvatskom jeziku u Zagrebu u 1840-im i 1850-im godinama, kulturne razmjene hrvatskog kazališta i kazališta na njemačkom jeziku, posebice pod vodstvom intendanata Heinricha Börnsteina, Rudolfa Stefana i Karla Rosenschöna. Posljednji dio rada bavi periodom kasnog neoabsolutizma te političkim i kulturnim transformacijama koje su omogućile osamostaljivanje profesionalnog hrvatskog kazališta i protjerivanje kazališta na njemačkom jeziku iz Zagreba u prosincu 1860. godine.

Kazalište; publika; kulturni identitet; nacionalni identitet; jezični identitet; kazališni identitet; procesi kulturnih razmjena; kulturne asimilacije; kulturne ekskluzija; kazališni profesionalizamAuthor: Daniela Weber-Kapusta -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents