Artiljerija - Kraljica rata - Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015.Report as inadecuate
Artiljerija - Kraljica rata - Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, No.7 December 2015. -

Rad se bavi prikazom razvoja artiljerije kroz povijest i značajem tog roda vojske za povijest ratovanja. U tu je svrhu u radu izvršeno razgraničenje pojmova „artiljerija- i „topništvo- koji se često pogrešno koriste kao sinonimi. Posebna pozornost pridana je utjecaju artiljerije na evoluciju ratovanja i vojnih taktika te posljedično na ishode bitaka i cijelih ratova.Author: Goran Živković - ; Filozofski fakultet Osijek

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents