FUTUR PRVI KAO SLOŽENI GLAGOLSKI OBLIK U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJUReport as inadecuate
FUTUR PRVI KAO SLOŽENI GLAGOLSKI OBLIK U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.29 April 1998. -

U radu se prikazuje i sistematizira futur prvi kao jedini složeni glagolski oblik za izricanje budućnosti u Zografskome četveroevanđelju, staroslavenskome kanonskom spomeniku pisanom glagoljicom, nastalom na makedonskom području na kraju 10. ili na početku 11. stoljeća. Osobita je pozornost posvećena oblicima, mjestu i odabiru pomoćnih glagola iměti, hotěti i načęti koliko izbor pomoćnoga glagola ovisi o njegovu leksičkom značenju i o značenju glagola od kojega se tvori futur prvi, pravoj i nepravoj budućnosti temporalno i modalno značenje, negaciji uz futur prvi, uporabi futura prvog u rečenici. Čestota uporabe futura prvog u svakom evanđelju posebno i u Zografskom četveroevanđelju u cjelini statistički je i grafički prezentirana.

futur prvi; Zografsko četveroevanđeljeAuthor: Marijana Horvat - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents