O UJEVIĆEVU PREVOĐENJU SHAKESPEAREOVIH SONETAReport as inadecuate
O UJEVIĆEVU PREVOĐENJU SHAKESPEAREOVIH SONETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.29 April 1998. -

Nakon kratka informativnog pregleda Ujevićeva prijevodnog opusa i njegovih prevodilačkih postupaka autorica opisuje kako je u rukopisnoj ostavštini pisca pronašla zagubljene prijevode pedeset četiriju Shakespeareovih soneta te pokušava dati odgovor na pitanja kada su i kojim povodom ti prijevodi nastali, zašto ih se Ujević latio, koje je sonete prevodio i, konačno, kako ih je prevodio. Na koncu se na primjeru XX. soneta daje kontrastivna analiza s prepjevima drugih hrvatskih prevoditelja.

Tin Ujević, prijevodi; William Shakespeare; sonetiAuthor: Nevenka Košutić-Brozović - ; Filozofski fakultet u Zadru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents