Dvostruka prezimena – sa spojnicom i-ili bez njeReport as inadecuate
Dvostruka prezimena – sa spojnicom i-ili bez nje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

Način pisanja dvostrukih prezimena sa spojnicom ili bez nje ovisi o izboru nositelja toga prezimena pa je taj lik ujedno i nadređen pravopisnim pravilima. U radu se stoga propituju pravopisna pravila o pisanju dvostrukih prezimena muških i ženskih osoba, a u vezi s tim i nemogućnost njihove sklonidbe. Zaključuje se da s morfološkoga gledišta spojnica nije potrebna u dvostrukim prezimenima ni muških ni ženskih osoba: u prezimenima muških osoba pisanje spojnice onemogućuje sklonidbu prve sastavnice prezimena, u prezimenima ženskih osoba spojnica je zalihosna jer se ona ne sklanjaju, dok u prezimenima ženskih osoba u kojima prva sastavnica ili obje završavaju na -a pisanje spojnice ukida mogućnost sklonidbe. Težnja izostavljanju spojnice u dvostrukim prezimenima potvrđuje se istraživanjem uporabe dvostrukih prezimena ženskih osoba u dnevnim novinama.

prezimena; spojnica; pravopis; sklonidba; dnevne novineAuthor: Maja Glušac - orcid.org-0000-0002-9134-2115 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents