Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Stjepan u hrvatskoj antroponimijiReport as inadecuate
Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Stjepan u hrvatskoj antroponimiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

Osobno ime Stjepan rasprostranjeno je u cijelome kršćanskom svijetu, a tako i cjelokupnome slavenskom prostoru. U ovome se radu pokušava dati pregled mnogobrojnih i raznolikih odraza toga svetačkog imena u hrvatskome antroponimijskom sustavu. Prate se njegove potvrde od najranijih vremena, analiziraju jezične značajke tih potvrda, daje se pregled rasprostranjenosti pojedinih odraza u prošlosti i danas na hrvatskome prostoru te se donose usporedbe s drugim južnoslavenskim prostorima. Uz ostalo propitkuje se je li znanstveno utemeljeno u narodu uvriježeno mišljenje o pripadnosti nekih oblika hrvatskomu npr. Stjepan, a drugih srpskomu npr. Stevo, Stevan antroponimikonu.

sveti Stjepan; svetačko ime; osobno ime; antroponimija; socijalna intuicija; stereotipiAuthor: Ankica Čilaš Šimpraga - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents