OPĆE UREĐENJE IZVLAŠTENJA U NJEMAČKOJ – POUKE ZA HRVATSKUReport as inadecuate
OPĆE UREĐENJE IZVLAŠTENJA U NJEMAČKOJ – POUKE ZA HRVATSKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.31 No.3-4 December 2015. -

Izvlaštenje je institut kod kojega dolazi do zadiranja u pravo vlasništva, pri čemu se moraju osigurati sva procesna jamstva kako bi prava vlasnika nekretnine koja se izvlašćuje bila osigurana. Autor će u radu analizirati njemački sustav izvlaštenja za kojega smatra kako je najkompatibilniji s hrvatskim i iz kojega se mogu izvući određene pouke pomoću kojih bi naše zakonodavno uređenje ovog instituta moglo biti kvalitetnije. Koristeći njemačko zakonodavstvo kao predložak, autor će predložiti određene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

izvlaštenje; javni interes; postupak izvlaštenja; procesna pravaAuthor: Frane Staničić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents