CONTE VOJNOVIĆ – DVA TALIJANSKA PRIJEVODA EPILOGA POEME SMRT MAJKE JUGOVIĆAReport as inadecuate
CONTE VOJNOVIĆ – DVA TALIJANSKA PRIJEVODA EPILOGA POEME SMRT MAJKE JUGOVIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.11-2 No.11. February 2016. -

Članak donosi pregledan životopis Iva Vojnovića s osobitim osvrtom na

biografske elemente velikog dramatičara i pjesnika hrvatske moderne koji su mogli utjecati na formiranje onoga dijela njegova književnog opusa koji se inače naziva simboličkim s izrazitim nacionalističkim obilježjima, a u mnogim je svojim slojevima prožet elementima koji ga s druge strane svrstavaju u skupinu radova najuže vezanih za tzv. vojnovićevsku realističku tetralogiju o majci. U drugom dijelu rada, kroz

spomenutu prizmu, autor članka posebno se na jezičnoj te semantičko-stilističkoj razini osvrće na traduktološko-književne aspekte dviju talijanskih verzija Epiloga 4. čina drame. Čini to na segmentu izvornika u talijanskom prijevodu samoga autora te ga komparativno -suprotstavlja- isto tako talijanskoj verziji šibenskog liječnika i književnika Grge Bogića.

Smrt majke Jugovića; Epilog; talijanski prijevodi; Ivo Vojnović; Grga BogićAuthor: Valter Tomas - ; Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents