Profili gledalaca TV Zagreb - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990.Report as inadecuate
Profili gledalaca TV Zagreb - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. -

U istraživanjima modaliteta televizije kao komunikacijskog i izražajnog sredstva masovne kulture ispitivanje gledalaca i njihovih gledalačkih navika česta je strategija sociološkog i psihološkog pristupa.

Postavljajući problem istraživanja u ovako definiranom kontekstu, autori članka su nastojali utvrdili razlikovne gledalačke podgrupe i njihove specifičnosti u polju ponašanja kao publike i u socijalnom polju.

Analizirajući odnos gledalaca prema televizijskim programima, metodom klasteranalize, locirano je šest skupina gledalaca. Osnovna linija razlikovanja grupa gledalaca u prostoru varijabli ponašanja su količina konzumiranja televizijskih programa i preferencije u odabiru pojedinih TV-kanala.Author: Nenad Karajić - ; Nezaposlen, Zagreb Ivan Rimac - ; Institu za društvena istraživanja, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents