Istraživanja ovisnosti stvaranja adventivnog korijenja o tvarima rastenja i o anatomskoj građi u vrbe ive Salix caprea i jasike Populus tremulaReport as inadecuate
Istraživanja ovisnosti stvaranja adventivnog korijenja o tvarima rastenja i o anatomskoj građi u vrbe ive Salix caprea i jasike Populus tremula - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta Botanica Croatica, Vol.26-27 No.1 December 1968. - Keywords vegetativno razmnožavanje; advetivni korijen; tvari rastenjaAuthor: Branka Kolevska-Pletikapić - ; Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents