Informacijsko doba i homofilija: rasprava o doprinosu sociologije mrežaReport as inadecuate
Informacijsko doba i homofilija: rasprava o doprinosu sociologije mreža - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.30 No.1-2 June 1999. -

U članku je opširnije raspravljena Castellsova tvrdnja da nove globalizirajuće mreže -osnažuju prethodne društvene obrasce-. Za razliku od makrofunkcionalizma Markova o socijetalnom integrativnom učinku informacijskog protoka i nalaza mrežne analize u mikrosociologiji Granovetterova o -jakosti slabih veza-, Castells naglašava dezintegrativne učinke informacijske globalizacije i revitalizira tezu o -dualističkom društvu-, tj. umreženim i neumreženim dijelovima svijeta. Informatizacija se u tom smislu može tumačiti i kao sredstvo širenja klasne homofilije Blau novih poslovnih mreža što komprimira ostale društvene mreže. Kritički raščlanjujući oba pristupa, informacijski optimizam i kvazisociološki dualizam, autor članka drži da evolucija tradicionalnih, nevirtualnih, društvenih mreža nije prestala, a da su globalne virtualne mreže nejedinstvene i višenamjenske. U zaključnom dijelu iznosi pretpostavke o mogućnostima razvijanja virtualnih i nevirtualnih društvenih mreža mimo trostrukog homofilijskog obrasca klasnog, vjerskog i etničkog.

informacijsko doba; sociologija mreža; homofilija; dualizam; alternativne mrežeAuthor: Vjeran Katunarić - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents