Subakutna toksičnost polihlorovanih bifenila Aroclor 1242 u pacovaReport as inadecuate
Subakutna toksičnost polihlorovanih bifenila Aroclor 1242 u pacova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.37 No.4 August 1987. -

Ispitivani su distribucija, nakupljanje i toksični efekti PCBs Aroclor 1242 u pacova. Rezultati su pokazali. da se najveća količina Aroclora 1242, posle njegove jednokratne oralne primjene, nagomilava u masnom tkivu. Nije konstatovana statistički značajna razlika u prirastu telesne mase životinja koje su dobijale Aroclor 1242 u toku 30 dana, u poređenju sa kontrolnim životinjama. Međutim, konstatovano je statistički značajno povećanje mase jetre u test životinja oba pola. Nisu konstatovane statistički značajne promene aktivnosti alkalne fosfataze u životinja koje su dobijale Aroclor 1242 u toku 30 dana, ali su utvrđene značajne pramene u aktivnosti SGOT i SGPT. Aktivnost SGPT je bila smanjena u test životinja oba pola, dok je aktivnost SGOT u mužjaka povećana, a u ženki smanjena u poređenju sa kontrolnim životinjama. Istovremeno, u test životinja oba pola konstatovano je statistički značajno povećanje aktivnosti NADPH-citohrom c reduktaze i sadržaja citohroma P-450. Najzad, konstatovano je statistički značajno smanjenje akutne toksičnosti insekticida forat i propoksur u život:inja koje su prethodno dobijale Aroclor 1242 u toku 30 dana.Author: N.K. Nešković - ; INEP, Department of Pesticides, Zemun - Belgrade, Yugoslavia V.D. Vojinović - ; INEP, Department of Pesticid

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents