Program ST method za određivanje Strut-and-Tie modela ravninskih AB nosačaReport as inadecuate
Program ST method za određivanje Strut-and-Tie modela ravninskih AB nosača - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.1 February 2016. -

U radu je predstavljen prijedlog za određivanje Strut-and-Tie modela armiranobetonskih ravninskih nosača primjenom diskretne topološke optimizacije koja podrazumijeva rešetkasti sustav za proračun stanja naprezanje-deformacija nosača. Strut-and-Tie model se može koristiti pri analizi dijela ili cijelog nosača, a posebno je pogodan na mjestima naglih promjena statičkih veličina i-ili geometrijskih karakteristika nosača. Na osnovu prikazanog prijedloga, razvijen je program -ST method- pomoću kojeg se može automatski odrediti konačan oblik Strut-and-Tie modela, izvršiti kontrola naprezanja u elementima modela i odrediti potrebna količina armature. Također, u radu je prikazana i optimizacija Strut-and-Tie modela prema potrebnoj količini armature.

optimizacija; -ST metoda-; Strut-and-TieAuthor: Anka Starčev-Ćurčin - ; University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Rep

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents