FLEKSIBILNOST ARGUMENTNE STRUKTURE ODGLAGOLSKIH IMENICA NA -NJEReport as inadecuate
FLEKSIBILNOST ARGUMENTNE STRUKTURE ODGLAGOLSKIH IMENICA NA -NJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mostariensia : journal of social sciences and humanities, Vol.19 No.1 June 2015. -

Razlozi zbog kojih se u hrvatskome jeziku poseže za nominalizacijom mogu biti jezične i nejezične naravi. Tim se postupkom iskaz sažima, pojednostavnjuje, apstrahira te intelektualizira. Najproduktivniji afiks u nominalizaciji jest sufiks -nje koji po

brojnim kriterijima odgovara engleskomu nastavku -ing. Pozornost rada počiva na mogućnostima mijenjanja mjesta argumenata unutar argumentne strukture, odnosno na fleksibilnosti te strukture. Najveću takvu mogućnost imaju imenice nastale od glagola s

dva otvorena mjesta od kojih jedno pripada izravnomu objektu u akuzativu. Semantičke osobine imenice te morfološke osobine argumenata također imaju udjela u fleksibilnosti njihove zajedničke strukture. Primjećuje se kako je u većini slučajeva moguća dvojaka

interpretacija argumentne strukture izraza u kojima je glava odglagolska imenica na -nje s nepunom argumentnom strukturom Lukino uhićenje, Marijino zlostavljanje te kako postoji sličnost takvih nominaliziranih oblika s pasivnim konstrukcijama.

nominalizacija; odglagolske imenice na –nje; argumentna struktura; raspored argumenata; agens; temaAuthor: Lidija Šaravanja - orcid.org-0000-0002-1084-2872 ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents