CESTE, ULICE I TRGOVI SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVNIKAReport as inadecuate
CESTE, ULICE I TRGOVI SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVNIKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.29 No.1 February 1991. -

U tekstu se iznose i originalna rješenja vezana zu nastanak i urbanistički razvitak Dubrovnika, a potaknuta i omogućena novim istraživanjima i otkrićima. ističe se da je Dubrovnik već u kasnoantičko doba imao dva utvrđenja: jedno na južnoj klisuri i drugo uz luku i katedralu, koja su bila povezana cestama. Tijekom srednjeg vijeka, s promjenom načina života i širenjem grada koji se reguliraju Statutom množe se i ulice i trgovi u Dubrovniku, te se zaključuje da su nanovo trasirane ulice paralelne dvjema cestama kasnoantičkog grada. Razvijeno kasnosrednjovjekovno društvo formira i definira trg ispred katedrale, i Placu koja je nastala na zasutom morskom rukavcu. U oblikovanju grada, njegovih ulica, trgova i kuća sudjeluju istaknuti graditelji i kipari.Author: Marija Planić-Lončar - ; Institu za povijest umjetnosti, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents