Istra - restaurirane umjetnine - Informatica museologica, Vol.36 No.3-4 February 2007.Report as inadecuate
Istra - restaurirane umjetnine - Informatica museologica, Vol.36 No.3-4 February 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatica museologica, Vol.36 No.3-4 February 2007. -

Istra - Restaurirane umjetnine, od Paola Veneziana do Tiepola bio je naziv izložbe održane u Muzeju, na petom katu palače Brunner, od 23. lipnja 2005. godine do 30. travnja 2006. Na izložbi je bilo izloženo 21 umjetničko djelo, svježe restaurirana, netom pristigla iz konzervatorskih radionica. Riječ je o umjetninama koje su do 1940. godine resile crkve u Kopru, Novigradu, Piranu i Portorožu, a dio su baštine koja je uoči ratne eskalacije s područja Istre evakuirana u Italiju, ni manje ni više, nego 52 sanduka umjetnina, od kojih su djela prikazana na spomenutoj izložbi vjerojatno umjetnički najvrednija.

Istra - restaurirane umjetnine izložba; Muzej Revoltella,TrstAuthor: Višnja Zgaga - ; Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents