Nasljeđe Heideggerova su-bitka u Lacanovu određenju DrugogReport as inadecuate
Nasljeđe Heideggerova su-bitka u Lacanovu određenju Drugog - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.34 No.3 January 2015. -

U ovome radu istražila sam dosege utjecaja Heideggerove egzistencijalne analitike na Lacanovu psihoanalizu. Pritom sam se naročito usredotočila na utjecaj Heideggerova egzistencijala su-bitka na Lacanovo određenje simboličkog diskursa Drugog. Rad se sastoji od dviju cjelina: u prvoj je izloženo Heideggerovo poimanje su-bitka, a u drugoj Lacanovo određenje registra Simboličkog. Da bi se prispjelo do mogućnosti izlaganja Heideggerova egzistencijala su-bitka i Lacanova diskursa Drugog, nužno je bilo razmotriti osnovne momente tubitkove egzistencije u svijetu i prirodu registra Simboličkog. Usporedba su-bitka i simboličkog diskursa Drugog vodi prema zaključku da su u Heideggerovu i Lacanovu poimanju očigledna približavanja koja dokazuju Heideggerov utjecaj na Lacana.

Martin Heidegger; Jacques Lacan; Drugi; Simboličko; su-bitakAuthor: Martina Žeželj - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents