Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religijeReport as inadecuate
Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.34 No.3 January 2015. -

Nakana je ovoga teksta izložiti neke više i manje poznate religijsko-filozofijske perspektive i pravce unutar suvremene anglosaksonske analitičke filozofije poput reformirane epistemologije, vitgenštajnijanizma, ne-realističke, feminističke i pluralističke filozofije religije. Svaka pojedina »škola mišljenja« nastoji na autentičan način filozofijski interpretirati fenomen religije pritom uglavnom ne koketirajući s konfesionalnim interpretacijama. Pokazuje se kako je filozofija religije dinamična i, prije svega, autentično filozofijska disciplina koja se ne može svesti na lošu religijsku apologetiku, već ima svoje legitimno mjesto među disciplinama filozofije.

filozofija religije; reformirana epistemologija; vitgenštajnijanizam; ne-realizam; religijski pluralizam; feminizamAuthor: Danijel Tolvajčić - ; Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Hrvatska Aleksandra Golubović - orcid.o

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents