PITANJA POSLOVNOG MORALA U SVEZI S EKOLOŠKIM PROBLEMIMA DANASReport as inadecuate
PITANJA POSLOVNOG MORALA U SVEZI S EKOLOŠKIM PROBLEMIMA DANAS - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. -

Svjetska konferencija UNCED-a, održana ljetos u Rio de Janeiru, pokazala je da su današnji ekološki problemi tijesno povezani s gospodarstvom jer upravo su najveći zagađivači i uništavaoci okoliša pokazali najmanje spremnosti da u gospodastvu primijene ono što bi značilo rješenje najtežih ekoloških problema. Zato je važno da razmislimo o poslovnom, gospodarskom moralu kakav zahtijevaju današnji ekološki problemi. Gospodarstvo treba podrediti čovjeku s obzirom na temeljne dimenzije njegove biti. Treba ga podrediti i ekološkim zahtjevima jer nema zbiljske antropocentričnosti bez kozmocentričnosti. To, pak, zahtijeva nove, holistične nazore na svijet i novi životni stil. U pitanju je nova - ekološka, kozmička - duhovnost, koja treba oblikovati čovjekovo mišljenja i djelovanje, između ostalog i na gospodarskom području.

ekološka etika; ekološka kriza; ekološka religioznost; ekološko pravo; gospodarski rast; kozmička duhovnost; kriza morala; poslovni moral; razvoj; transcendencijaAuthor: Vekoslav Grmič - ; Teološka fakulteta, Maribor

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents