Slika što ostaje - Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013.Report as inadecuate
Slika što ostaje - Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Razmatrajući odnos vremena i fotografske slike na primjeru sedmog

broja antičasopisa Gorgona čiji su jedini sadržaj dvije iste, ali ne i

identične fotografije Miljenka Horvata, autorica uvodi termin »misleća

slika« i argumentira ga konceptom nelinearnog vremena. Teorijsko

uporište pronalazi u Deleuzeovu pojmu »vrijeme-slika« i njegovu

shvaćanju nekronološkog vremena te u Povijesno-filozofijskim tezama

Waltera Benjamina, odnosno u Benjaminovu imperativu »razvijanja

umijeća citiranja bez navodnih znakova«. Susljedno tome, u ovom

se tekstu Horvatova fotografija Skagen iz 1963. godine razmatra kao

citat bez navodnika.

misleća slika; nekronološko vrijeme; nagon smrti; pogled; Drugo; povijestAuthor: Leonida Kovač - ; Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents