Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljećaReport as inadecuate
Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Podatci iz novopronađenih dokumenata svjedoče da je mletački klesar Zanino bio u službi protomajstora trogirske katedrale od 1339., dakle pet godina prije nego je do sada bilo poznato, a sigurno sve do 1347., kada se obvezao sljedećih šest godina kao protomajstor raditi na katedrali i zvoniku. Stoga se u članku postavljaju pitanja o njegovu udjelu u oblikovanju katedrale i zvonika, ali i drugim poslovima u Trogiru – premda čvršći dokazi kojima bi se ta pitanja pouzdano razriješila izostaju. Posebno se upućuje na nužnost korigiranja imena tog protomajstora – od Zanino Fulkov, uobičajenoga u povijesnoumjetničkoj

literaturi – u Zanino Salchietin.

mletački klesar i graditelj; protomajstor katedrale; Zanino Salchietin; arhivska građa; 14. stoljeće; TrogirAuthor: Ana Plosnić Škarić - ; Institut za povijest umjetnosti

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents