O imenima jedrenjaka u Dalmaciji u 19. stoljećuReport as inadecuate
O imenima jedrenjaka u Dalmaciji u 19. stoljeću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No.4 January 2011. -

U članku se, na osnovu arhivske građe prikupljene u okviru istraživanja, analiziraju imena jedrenjaka sagrađenih u Dalmaciji tijekom 19. stoljeća kao i imena jedrenjaka izgrađenih drugdje, ali čiji su vlasnici bili iz Dalmacije. Uz imena jedrenjaka, u kojima se zrcali jezična i sociokulturna stvarnost vremena i sredine u kojoj su nastala,

navode se i nazivi za tipove jedrenjaka, mahom talijanskog podrijetla. Imena se potom analiziraju na fonološkoj i morfosintaktičkoj razini te se u okviru etiološke analize ona dijele u nekoliko kategorija s obzirom na motivaciju prilikom procesa imenovanja. Utvrđeno je kako su najčešća imena antroponimskog i hagionimskog podrijetla, uz značajan broj auguralnih i profilaktičkih imena budući da je uloga imena, između ostalog, bila zaštititi jedrenjak odnosno odagnati zlu kob. Među svetačkim imenima, i ostalim imenima vezanim uz religiozne motive, prevladavaju ona posvećena Bogorodici čiji je kult na ovim prostorima prisutan još od srednjeg vijeka.

Dalmacija; etiologija; imena; jedrenjaciAuthor: Antonia Luketin Alfirević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Andrea Rogošić - ; Filozofski fakult

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents