Etimologijsko istraživanje romanskih obalnih toponima ŽirjaReport as inadecuate
Etimologijsko istraživanje romanskih obalnih toponima Žirja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No.4 January 2011. -

Autorice u radu obrađuju obalne toponime romanskoga podrijetla na otoku Žirju. Etimološki su istražena i imena koja su zaobiđena u dosadašnjoj onomastičkoj literaturi, dok su za pojedina predložena i sasvim nova etimologijska objašnjenja. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje lokalnog stanovništva na terenu, kao i proučavanje starih pomorskih i katastarskih karata. Obrađeni su toponimi predhrvatskoga i dalmatoromanskog podrijetla npr. Bȃkul, Balũn, Balkũn, Gãrmica, Guštȅranski, Šepurȉna, kao i oni noviji, koji su posljedica mletačke uprave u Dalmaciji npr. Lantẽrna, Pjȁti, Škrvãda, Mažȉrina.

etimologija; obalni toponimi; otok Žirje; romanizmiAuthor: Marina Marasović-Alujević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Ines Grgurinović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents